MKB Fabriksstaden, Gustavsberg

Kontakt: Åsa Eriksson, 08 525 201 21
Kund: Värmdö kommun
År: 2011

Värmdö kommun arbetar inom projektet "Centrala Gustavsberg" med planer för ett framtida Gustavsberg med nya bostäder, affärer, kultur-, idrotts- och utbildningsverksamheter, utvecklad infrastruktur samt rekreationsområden. Projektet omfattar miljökonsekvensbeskrivningar av ett flertal detaljplaner, bland annat för Fabriksstaden. Miljöbedömningen har omfattat främst konsekvenser för kulturmiljö, landskapsbild och naturmiljö samt bedömningar av förorenad mark.

Verktyget ”Värderosen” användes för bedömning av planens möjligheter till en långsiktig hållbar utveckling.

Fabriksstaden
adress