MKB Motocrossbana

Kontakt: Anna Seffel, 08 525 201 06
Kund: Värmdö kommun
År: 2012

Ekologigruppen arbetade med miljöbedömning av detaljplan för motocrossbana Värmdö kommun.

Projektet bestod av flera delar, från översiktlig lokaliseringsutredning, detaljplaneprogram, detaljplanesamråd och slutligen utställning av detaljplan. Viktiga frågor att utreda och analysera var den bullerstörning som en motocrossbana genererar för boende och frilluftliv, som står emot de positiva effekterna av att verksamheter för ungdomar, sportupplevelser och samvaro skapas för de som utövar sporten.

adress