Miljökonsekvenser av kärnavfallsförvar

Kontakt: Per Collinder, 08 525 201 19
Kund: Svensk kärnbränslehantering
År: 2007-2011

 

Konsekvensbedömning av industrianläggning.

Utredningen av hur och var utbränt kärnbränsle skall förvaras är en av de stora samhällsfrågorna i vår tid. Ekologigruppen har bedömt konsekvenser av industrianläggningarna på naturvärden i respektive område. En viktig fråga har varit konsekvenser av grundvattensänkning på värdefulla våtmarker i Forsmark. Stora arbetsinsatser görs för att åtgärda negativa konsekvenser och kompensera för förluster i biologisk mångfald.

adress