Kraft till Uppland

Kontakt: Per Collinder, 08 525 201 19
Kund: Svenska kraftnät AB
År: 2011

 

MKB för koncessionsansökan för 400 kV-kraftledning genom Uppland.

Ekologigruppen har sedan flera år arbetat med MKB åt Svenska Kraftnät och har sedan årsskiftet ett ramavtal med bolaget. Ekologigruppen skall under våren ta fram en förstudie för en 14 mil lång kraftledning genom Uppland. I uppdraget ingår omfattande analyser och konsekvensbedömningar. Den totala utredningstiden för projektet beräknas till 2 år.

adress