MKB Stentäkt Visby Annelund

Kontakt: Jens-Henrik Kloth, 08 525 201 10
Kund: Gotlandsbagarn AB
År: 2012

Ansökan om tillstånd med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för täkt av kalksten vid Annelund norr om Visby. Ansökan gällde en småskalig och till stor del hantverksmässig kalkstenstäkt, cirka 2 000 ton sten ska brytas per år.

Verksamhetens positiva miljökonsekvenser består i att efterfrågan på kalkstensflisor kan tillgodoses genom täktverksamheten och att material inte behöver tas från befintliga murar och ruiner eller alvarmarker. Gotlandsbagaren har också som ambition att renovera de båda gamla kalkstensugnarna bredvid täkten. Negativa konsekvenser består av buller, vibrationer och att naturmark med vissa naturvärden tas i anspråk.

adress