Natura 2000 MKB - Dala och Knekta Mosse

Kontakt: Per Collinder, 08 525 201 19
Kund: Svenska kraftnät
År: 2010

MKB för ny och kraftfullare kraftledning genom Natura 2000 området Dala Knekta mosse i Jönköpings län.

Miljökonsekvensbeskrivningen analyserade konsekvenser av tre olika sträckningar av kraftledningen. Konsekvenserna analyserades enligt gällande lagstiftning i förhållande till områdets Natura 2000 naturtyper, d.v.s. Högmossar samt Dystrofa sjöar och småvatten, samt till områdets skyddsvärda arter och området som helhet.

Samtliga kraftledningsalternativ bedömdes klara lagstiftningens krav för Natura 2000-områden.

Dala Knekta mosse

Den befintliga kraftledningen genom Dala och Knekta mosse

adress