Natura 2000 MKB - Lidö

Kontakt: Anders Haglund, 08 525 201 05
Kund: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
År: 2014

 

MKB för anläggande av en promenadstig genom Natura 2000 området Lidö i Stockholms skärgård.

För att göra Natura 2000 området mer tillgängligt för friluftsliv planeras en stig genom området. Som en del i prövningsprocessen arbetade Ekologigruppen med MKB för projektet. En bedömning av stigens påverkan på Natura 2000 naturtyper, typiska arter och Natura 2000 arter gjordes. På Lidö finns bland annat naturtyperna Västlig taiga och Örtrika, näringsrika skogar med gran och den typiska arten garnlav. Naturtyperna bedömdes inte påverkas med en hänsynsfull anläggning av stigen.  

 

adress