Natura 2000 MKB - Tullgarn

Kontakt: Per Collinder, 08 525 201 19
Kund: Trafikverket
År: 2014

 

MKB i samband med tillståndsprocessen för ny dragning av Ostlänken genom Natura 2000 området Tullgarn.

Ostlänken är en ny dubbelspårig järnväg som planeras mellan Järna och Linköping. Eftersom den planerade spårdragningen passerar Natura 2000 området Tullgarn krävs en särskild MKB för detta parti av spårdragningen. En bedömning av hur alternativa spårdragningar kommer att påverka ingående Natura 2000 naturtyper och arter görs.

adress