Farled Hargshamn

Kontakt: Per Collinder, 08 525 201 19
Kund: WSP
År: 2010

 

Underlag för artskyddsförordningsansökan för en ny farled till Hargshamn.

I samband med att Dannemora gruvor öppnas på nytt behöver Farleden till Hargshamn fördjupas. Farleden löper genom en mycket fågelrik innerskärgård. Ekologigruppen har för WSP:s räkning tagit fram underlag för länsstyrelsens bedömning om dispens från artskyddsförordningen är nödvändig.

adress