Tyresö strand

Kontakt: Ulrika Hamrén, 08 525 201 20
Kund: Structor Miljöbyrån AB
År: 2010

 

Konsekvensbeskrivning i samband med ansökan om vattenverksamhet.

I samband med bostadsutveckling vid Tyresö strand i Tyresö kommun, har Ekologigruppen arbetat med konsekvensbeskrivning i samband med ansökan om vattenverksamhet. Viktiga frågor har varit påverkan på strandnära miljöer och grunda bottnar, samt förutsättningar för fågel och fisk.

adress