Ekologisk spridningsanalys för Centrum-Torsvik

Kontakt: Anna Seffel, 08 525 201 06
Kund: Lidingö stad
År: 2013

Konsekvensanalys och förslag till åtgärder för ekologiska samband i samband med utveckling av centrala Lidingö.

Lidingö stad stod inför olika frågeställningar för utveckling av de centrala delarna av staden, bl.a. utveckling av bebyggelse, överdäckning av Södra kungsvägen, flytt av Lidingöbanan och utveckling av strandpromenad. Arbetet omfattade en beskrivning av nuvarande naturvärden och ekologiska samband samt en konsekvensanalys av hur dessa påverkas av de olika utvecklingsfrågeställningarna. En viktig del av arbetet var att ge förslag anpassning av utvecklingsplanerna för att stärka och bevara ekologiska samband genom de centala delarna av staden.

Lidingöbanans nuvarande sträckning

adress