Att stärka svaga samband

Kontakt: Lena Brunsell, 08 525 201 15
Kund: Stockholms läns landsting
År: 2011-2012

 

I samarbete med forskare och tjänstemän har vi tagit fram rapporten "När, vad och hur? Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar".

De svaga sambandens utformning och förvaltning är viktiga för regionens långsiktiga hållbarhet. Rapporten är en fakta- och inspirationsskrift som ska fungera som stöd i arbetet med att stärka kilarnas svaga samband. Här finns sammanställning av aktuell kunskap, relevant lagstiftning, goda exempel och tips på finansiering. Många delar av rapporten ger bra stöd i arbetet med grönstrukturfrågor även utanför de gröna kilarna och Stockholmsregionen.

 

adress