Stockholms gröna kilar

Kontakt: Anna Maria Larson, 08 525 201 07
Kund: Stockholms läns landsting
År: 1996-2012

 

Ekologigruppen har i flera omgångar arbetat med att kartlägga och beskriva Stockholms gröna kilar.

År 1996 beskrev vi de gröna kilarna i rapporten "Grönstrukturen i Stockholmsregionen". Rapporten fick stor spridning och inverkan på planeringen i många av Stockholms kommuner. I samband med RUFS 2010 arbetade Ekologigruppen med att uppdatera och fördjupa kunskapen om de gröna kilarna. Under 2011-2012 arbetade vi bl.a. med de gröna svaga sambanden som pekats ut i RUFS 2010. Vi har också tagit fram rapporten "Grönstruktur och landskap i regional utvecklingsplanering". Nu fortsätter arbetet med värdebeskrivning av kilarna.

Stockholms grönstrukturLäs mer och ladda ner rapporter om de gröna kilarna och RUFS 2010 på hemsidan för avdelningen Tillväxt och Regionplanering.
adress