Täljöviken Landskapsanalys

Kontakt: Krister Sernbo, 08 525 201 14
Kund: Tyresö kommun
År: 2011-2012

 

Som ett led i utvecklingen av Åkersberga tätort mot kusten har ett planförslag tagits fram för småhus och lägenheter vid Täljöviken. Ekologigruppen har gjort en landskapsanalys, tagit fram behovsbedömningen och utarbetat MKB för program- och detaljplanearbetet. Landskapsanalysen innefattar inventering av natur-, kultur- och rekreationsvärden och uppdateras kontinuerligt för hålla underlaget aktuellt under pågående process.

adress