Skötselplan Rydskogen

Kontakt: Jens-Henrik Kloth, 08 525 201 10
Kund: Linköpings kommun
År: 2010

Visionsdokument och skötselplan för naturområdet Rydskogen i Linköpings tätort.

Planer finns på att utveckla Rydskogen till en svensk version av "Central Park". Ekologigruppen har tagit fram ett visionsdokument med en mängd förslag, både traditionella och mer spektakulära, på hur visionen kan förverkligas. I dokumentet finns bl.a. förslag på hur skogens karaktärer kan förstärkas med ytterligare vårblomning och höstfärger, hur konst kan användas för att uppmuntra till lek och hur man kan skapa platser i trädkronorna för camping och meditation. För den kontinuerliga skötseln togs även en traditionell skötselplan fram.

 

Skog med blomprakt

adress