Trastsjöskogen - Rekreations- och naturvårdsanpassad skogsbruksplan

Kontakt: Johan Allmér, 08 525 201 11
Kund: Österåkers kommun
År: 2014

 

Trastsjöskogen är ett tätortsnära skogsområde ca 2 km norr om Åkersberga centrum som nyttjas flitigt för friluftsliv och rekreation.

Skogsbruksplanen är tänkt att vara ett verktyg för att utveckla skogens redan höga natur- och rekreationsvärden ytterligare genom väl genomtänkt skogsskötsel. Planen innehåller mål för såväl rekreationsvärden som naturvärden och skogsproduktion för varje enskilt skogsbestånd. Mål och riktlinjer för skötsel är utformade så att de kan fungera som praktiska verktyg för såväl kommuntjänstemän som anlitade skogsentreprenörer.

Utsnitt av karta från skogsbruksplanen. Färgerna symboliserar olika mål för naturtyper.

adress