Åkers kanal – Åkersbergas nya stadspark

Kontakt: Eleonor Martinsson, 08 525 201 22
Kund: Österåkers kommun
År: 2014-2015

 

Program för, samt gestaltning och projektering av, Åkersbergas nya stadspark.

Ekologigruppen tog fram ett program för utformningen av Åkersbergas nya stadspark - Åkers kanal. Syftet var att öka den befintliga stadsparkens tillgänglighet och attraktivitet och lyfta dess värden. Ekologigruppen var med och gestaltade och projekterade etapp 1 under 2ka014. Parkens entréer stärktes upp och en bättre tillgänglighet längs kanalen skapades med nyanläggning av gångstråk. Konst var ett viktigt inslag för att öka attraktiviteten, och två konstverk av Victor Korneev placerades i ett blomsterhav.


 
Skiss Åkers Kanal
Skiss över kajen i stadsparken.
adress