Ekosystemtjänster i blå landskapspark

Kontakt: Eleonor Martinsson, 08 525 201 22
Kund: Kommun i Stockholmsregionen
År: 2014

 

Ekologigruppen har gestaltat en blå landskapspark där ekosystemtjänster och dagvatten är i fokus. På vattnets väg genom parken erbjuder naturen ett antal ekosystemtjänster såsom vattenrening och fördröjning, biologisk mångfald och inte minst upplevelsevärden för människor. Här finns möjligheter att koppla av, se på näckrosor och leta grodyngel, samt öppna ytor för bollspel och ängsblommor.

Dagvattnet rinner in i parken, vilar i dammar med vackra vattenspeglar, silas genom blommande växter i en våtmark och leds småningom vidare genom ett alkärr; vattnets väg blir en myllrande mosaik av livsmiljöer.


 
I den blå landskapsparken ryms både människa, dagvattenrening och natur.
 
adress