Idéprojekt: Grönt spår Sundbyberg

Kontakt: Eleonor Martinsson, 08 525 201 22
År: 2014-2015

 

Ett idéprojekt kring utvecklingen av Sundbybergs nya stadskärna, där det finns chans att skapa multifunktionella ytor när järnvägsspåret grävs ned.

Projektet visar hur spårområdet kan ge plats åt Sundbybergs nya gröna och levande vardagsrum, fyllt till bredden av funktioner för ekosystemtjänster, naturvärden och sociala värden. Här finns plats för bland annat fjärilsrestaurang, lek och öppen dagvattenhantering. Ett grönt spår kan ge staden vinster i form av ökad klimatanpassning och resiliens, Det kopplar också väl samman med Sundbybergs nya vision om stadsodling.


 
Du kan läsa mer om projektet här.
 
adress