Judarskogen naturreservatskylt

Kontakt: Eleonor Martinsson, 08 525 201 22
Kund: Bromma Stadsdelsförvaltning
År: 2012

Utformning av naturreservatsskylt till Judarskogen.

Judarskogen är Stockholms första naturreservat, bildat 1995. Området karaktäriseras av De Geermoräner, avlånga höjdryggar av stora stenar, som bildades när senaste inlandsisen smälte för 10 000 år sedan. Delar av reservatet är också skyddat som Natura 2000-område för den större vattensalamandern.

Ekologigruppen har stått för processen av utformning av reservatsskyltar, fram till tryckfärdigt material. Arbetet har bland annat bestått av textproduktion och kartlayout samt illustrationer.

Judarskogen
adress