Kyrksjölöten naturreservatskylt

Kontakt: Eleonor Martinsson, 08 525 201 22
Kund: Bromma Stadsdelsförvaltning
År: 2012

Utformning av naturreservatsskylt till Kyrksjölöten.

Kyrksjölöten är ett viktigt natur- och friluftsområde i Bromma. Reservatet ligger mitt bland villaträdgårdarna i Norra Ängby och i reservatets mitt finns Kyrksjön. Sjön omges av en av Stockholms största fuktlövskogar, där många olika typer av fåglar, groddjur, vedsvampar och insekter trivs. Delar av reservatet är också skyddat som Natura 2000-område för den större vattensalamandern.

Ekologigruppen har stått för processen av utformning av reservatsskyltar, fram till tryckfärdigt material. Arbetet har bland annat bestått av textproduktion och kartlayout samt illustrationer.

Kyrksjölötens naturreservat
adress