Grönplan för Österåkers kommun

Kontakt: Lena Brunsell, 08 525 201 15
Kund: Österåkers kommun
År: 2008-2010

 

Framtagande av strategi för de gröna frågornas hantering i Österåkers kommun. Ett mål-, väglednings- och åtgärdsdokument som ingår som underlag i den årliga kommunala verksamhets-planeringen med konkreta förslag till insatser för att bevara, utveckla och tillgängliggöra värdena.

Som en del i arbetet har föredrag och workshops hållits med politiker och tjänstemän. En sammanfattande rapport med bra överblick över det mycket omfattande material som presenteras i fem underlagsrapporter gällande natur-, kultur-, rekreations- och vattenmiljöer i kommunen har även tagits fram.

adress