VI ÄR MILJÖKONSULTER - EKOLOGER, LANDSKAPSARKITEKTER OCH PLANERARE

Ekologigruppen arbetar sedan 25 år med hållbar samhällsutveckling inom ekologi, naturvård, samhällsplanering, landskapsarkitektur, miljökonsekvensbeskrivning och klimatanpassning. Våra metoder baseras på aktuell forskning samt kunskap och erfarenheter inom naturvetenskap och planering. Vår ambition är att med innovationer och spetskompetens tillsammans med våra kunder öka miljönyttan och höja kraven på produkter och tjänster inom hållbar utveckling.

Vi är 43 miljökonsulter – ekologer, geovetare, landskapsarkitekter, geografer, ingenjörer och samhällsplanerare. Vi arbetar tvärvetenskapligt för att kunna hitta nya lösningar för hållbar utveckling, där vi är måna om att också använda vårt breda nätverk av samverkande experter inom olika områden. Ekologigruppen är oberoende och medarbetarägt.

adress