Regionala värden i Järvakilen

Kontakt: Anna Maria Larson, 08 525 201 07
Kund: Upplands Väsby kommun och Stockholms
läns landstings miljöfond
År: 2009-2010

 

Prioritering av regionala värden i grönstrukturen med anledning av exploateringen i Järvakilen.

Stockholmsregionen växer och trycket på den regionala grönstrukturen likaså. Här måste olika aktörer ständigt förhandla om utrymme och det är inte alltid som anspråken är förenliga med varandra. I utredningen om Järvakilen har de tydligaste regionala värdena identifierats. Planeringsanpassade utvecklingsmål har satts upp som en hjälp att ta tillvara på och förstärka dessa värden.

adress