Vindkraftsanalyser på länsnivå

Kontakt: Lena Brunsell, 08 525 201 15
Kund: Länsstyrelserna i Västernorrland, Halland och
Uppsala län
År: 2009-2011

 

Regionala landskapsanalyser med fokus på landskapets tålighet för vindkraft.

Det pågår stora satsningar på vindkraftsutbyggnaden i Sverige. I våra rapporter beskrivs vilka landskapskaraktärer som är tåliga eller känsliga för vindkraft. Vi beskriver också hur etableringar kan ske på ett sätt som samverkar med de olika karaktärerna. Genom tydliga ställningstaganden och beskrivningar, både i text och bild, blir rapporterna levande dokument som kan användas som bas för diskussioner
mellan politiker, tjänstemän, allmänhet och exploatörer, både när det gäller vindkraftsfrågor i allmänhet och specifika etableringar.

 

adress