Ekbacken Jönköping

Kontakt: Karin Görlin. 08 52 52 01 13
Kund: Jönköping kommun
År: 2012

 

Förslag till en ny stadsdel i anslutning till Bondbergets naturreservat i Jönköping.

Stadsdelen Ekbacken erbjuder ett hållbart boende där det omgivande eklandskapet integreras med den nya bebyggelsen. Förslaget innebär även att sambandet till omgivande områden ökar samt att en idag delvis kulverterad bäck restaureras. På så vis kan det gröna sambandet mellan Bondberget och Vätterns strand stärkas. Uppdraget har utförts som ett parallellt uppdrag i samarbete med Alma Arkitekter.

 

Ekbacken Jönköping

adress