Logga
 
 

HÅLLBARHETSANALYS, VÄRDEROSEN

Ekologigruppen genomför hållbarhetsanalyser. Utvärdering av olika aspekter i samband med stads- eller landsbygdsutveckling kan ge en uppfattning av projektets hållbarhet. För att illustrera hållbarhetsanalysen på ett lättöverskådligt sätt har Ekologigruppen utvecklat ett verktyg som vi kallar ”värderosen”.

Värderosen är ett slags cirkeldiagram där olika bedömningar för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet sammanställs utifrån ett urval av indikatorer. Värderosen fungerar som verktyg för utvärdering av hållbarhet och för jämförelse av olika alternativ som underlag för diskussion om hållbar utveckling.

Ekologigruppen genomför hållbarhetsanalyser av bland annat:

  • Översiktsplaner
  • Detaljplaner
  • Gestaltningsprogram
  • Stadsförtätning
  • Som del av MKB

Värderos

Läs mer om hållbarhetsanalys med värderosen (PDF).

Kontakt: Krister Sernbo 08 525 201 14

 

adress