Ringvägen Upplands Bro

Kontakt: Krister Sernbo, 08 525 201 14
Kund: NCC Construction AB
År: 2010

 

I samband med ett förslag för ny bostadsbebyggelse i centrala Kungsängen har Ekologigruppen genomfört en hållbarhetsbedömning.

För att få en så rättvis bild som möjligt genomfördes en workshop tillsammans med närboende, byggherrar, arkitekter och representanter från kommunen. Med hjälp av ”värderosen” fördes en diskussion om olika hållbarhetsaspekter i området idag och hur de eventuellt skulle kunna förbättras vid genomförandet av förslaget. Därefter har vi sammanställt, jämfört och analyserat de två olika alternativen och slutligen kunnat visa på hur förslaget medför till en hållbar samhällsutveckling.

 

Ringvägen

adress