Tierps översiktsplan

Kontakt: Krister Sernbo, 08 525 201 14
Kund: Tierps kommun
År: 2012

 

Förslaget till översiktsplan för Tierps kommun 2010 - 2030 analyserades med hjälp av Värderosen.

Översiktsplanen beskriver två alternativ, vilka skiljer sig åt genom antalet nya invånare de gör utrymme för. I analysen märks tydligt den hållbarhet som uppträder till följd av planens strategi att utveckla befintliga tätorter i stråk med möjligheter till kollektivtrafik. Strategin för en levande landsbygd, bland annat genom att koncentrera ny landsbygdsbebyggelse till befintliga stråk av bebyggelse, ger också tydliga avtryck i analysen. Analysen utgjorde en del av MKB för översiktsplanen.

 

Värderosen

adress