Väsby sjöstad

Kontakt: Krister Sernbo, 08 525 201 14
Kund: Upplands Väsby kommun
År: 2012

 

Hållbarhetsanalys som del av MKB-process.

Upplands Väsby kommun vill expandera tätorten västerut mot Mälaren och redogör för sina visioner i en fördjupad översiktsplan. Förslaget är strategiskt viktigt för tätortens utveckling, men innebär samtidigt konflikter med Järvakilen i den regionala grönstrukturen. I samband med miljöbedömningen gjordes en hållbarhetsanalys som bland annat beskriver planförslagens olika möjligheter att bära kollektivtrafik och skapa goda mötesplatser. För att beskriva hållbarheten användes verktyget värderosen.

 

Väsby sjöstad

adress