BREEAM COMMUNITIES, Certifiering av stadsdelar

BREEAM Communities är ett system för hållbarhetscertifiering av hela stadsdelar. Ekologigruppen kan erbjuda att leda ett projekt genom hela certifieringsprocessen. Vi erbjuder även tjänster för olika delmoment såsom utredningar inom markanvändning och ekologi, landskapsplanering och gestaltning, samt medborgardialoger.

För särskilda delar har vi specialistkompetens och färdiga produkter som motsvarar de specifikt uppställda kraven. Vi erbjuder kvalificerade ekologer för BREEAM - ”suitable qualified ecologist”.

 

Läs om BREEAM COMMUNITIES i vårt produktblad (pdf)!

Kontakt: Åsa Eriksson 08 525 201 21
adress