Miljöcertifiering, Torsplan Stockholm

Kontakt: Åsa Eriksson, 08 525 201 21
Kund: NCC Property Development AB
År: 2010-2012

 

Miljöcertifiering av byggnad, Torsplan Stockholm.

Torsplan är en del av den nya stadsdelen Hagastaden och är en nybyggnation som inrymmer affärslokaler, kontor och en restaurang. Ekologigruppen har utfört en ekologisk inventering och skrivit en komplett rapport som täcker hela delen för markanvändning och ekologi (Land use and Ecology).
Rapporten inkluderade alla de bevis och checklistor (A4, A6 och A16) som krävs enligt BREEAM-manualen för kommersiella byggnader, LE1 till LE6.


 

 

 

 

adress