Miljöcertifiering Sveavägen 44

Kontakt: Åsa Eriksson, 08 525 201 21
Kund: Diligentia Fyrkanten AB
År: 2010-2012

 

Uppdraget omfattar en ombyggnad av en befintlig byggnad som inrymmer affärslokaler, kontor och bostäder. Ekologigruppen har här arbetat med del den av miljöcertifieringsprocessen som omfattar markanvändning och ekologi (Land Use & Ecology).
Åsa Eriksson är godkänd av BRE (Building Research Establishment) som ”suitably qualified ecologist” (SQE) för att utföra utredningar för den del som behandlar markanvändning och ekologi.


Sveavägen 44
adress