Idéer för Bergaskogen

Kontakt: Magdalena Möne, 08 525 201 17
Kund: Upplands Väsby kommun
År: 2012

 

Idéförslag för friluftsområdet i Bergaskogen.

Projektet, som är en del av en LONA-satsning, ska göra området mer tillgängligt för fler människor. Här finns höga naturvärden och området ligger inte mer än tio minuters promenad från pendeltågsstationen. Idéförslaget ska vara ett diskussionsunderlag för samråd med intresseorganisationer, allmänhet, närliggande skola och politiker. Samtidigt pågår ett detaljplanearbete för området och kommunen kommer teckna naturvårdsavtal för delar av skogen. 

 

 

 

 

adress