Barkarby stadspark - Kyrkparken

Kontakt: Eleonor Martinsson, 08 525 201 22
Kund: Järfälla kommun
År: 2011-2015 (invigd 2014)

 

Ekologigruppen har gestaltat Barkabystadens nya stadspark som tilldelades Byggnadsmärket i Järfälla 2014.

Den multifunktionella parken rymmer sociala aktiviteter, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Här finns möjlighet till picknick, lek och spel på stora öppna gräsytor. Inom parken finns översvämningsytor och dagvattenrening - samtidigt ges goda förutsättningar för fjärilars, vattendjurs och fåglars önskemål om goda biotoper.

 

adress