KREATIVA GESTALTNINGSPROGRAM 
MED SKAPANDE EKOLOGI

Ekologigruppen utvecklar ett nytt område inom landskapsarkitektur: skapande ekologi. Produkten är mätbart miljövänlig gestaltning. Idén är att stärka sambandet mellan gestaltningsmässiga, ekologiska och sociala värden. Målet är ett vackert, varierande och ekologiskt funktionellt samhälle.

Metoden för gestaltningsprogrammen är en ständig dialog och en öppenhet till ny kunskap och forskning inom berörda områden. Ekologigruppens styrka ligger i det unika samarbetet mellan landskapsarkitekter och biologer.

Vi arbetar med:

  • Visions- och gestaltningsprogram
  • Idéskisser och Projektering
  • Multifunktionella park- och stadsrum
  • Biotopgestaltning
  • Friluftsanläggningar
  • Viltpassager och ekodukter
  • Vattenmiljöer
  • Gestaltade ekosystemtjänster
Kontakt: Eleonor Martinsson, 08 525 201 22
adress