Tallbohovsparken

Kontakt: Magdalena Möne, 08 525 201 17
Kund: Järfälla kommun
År: 2010-2011

Upprustning av park i Söderhöjden.

En ny lekplats för små och stora barn och en samlingsplats för ungdomar och vuxna växer fram i Tallbohov. Upprustningen är en del i ett större projekt för Söderhöjden med brukarmedverkan. Temat för parken är vatten. Vågor av gummiasfalt väver ihop de olika aktiviteterna som är samlade inom cirklar. Formspråket är troget den ursprungliga parken och ansluter till den nyligen upprustade plaskdammen. I samband med utformningsarbetet har den biologiska mångfalden i parken inventerats. Parken ska skötas för att gynna såväl möten mellan människor och lek som biologisk mångfald.

 

 

Tallbohovsparken

adress