Får ekosystemtjänster tillräckligt stöd i PBL?

Kontakt: Karin Görlin, 08 525 201 13
Kund: Malmö stad m.fl.
År: 2015

Får ekosystemtjänster tillräckligt stöd i PBL?
Med denna frågeställning som utgångspunkt har samverkansprojektet BEST (Boverket och EkoSystemTjänsterna) genomförts under ledning av Malmö stad och med stöd från Boverket. Ekologigruppen har medverkat i projektet som identifierar flera utvecklingsområden så som gemensamma riktlinjer för underlagsmaterial och likvärdig tillämpning av PBL samt en generell kunskapshöjning kring begreppet. Utifrån att frågan om ekosystemtjänster är avgörande för en hållbar fysisk planering behövs en högre politisk prioritet i frågan. Rapporten finns att ladda ner från BEST-projektets hemsida på Boverket.

RapportframsidaLadda ned rapporten här.

adress