Ekosystemtjänster i regional stadskärna

Kontakt: Anna Seffel, 08 525 201 06
Kund: Haninge kommun
År: 2016

Underlag för tillvaratagande av ekosystemtjänster i Haninges regionala stadskärna.

I Haninge tas en stadsutvecklingsplan för den regionala stadskärnan fram. Som underlag har Ekologigruppen utfört en ekosystemtjänstanalys. Inledningsvis identifierades särskilt viktiga stödområden som förser stadskärnan med biologisk mångfald, klimat- och vattenreglering, luftrening, bullerdämpning och rekreation i en övergripande kartläggning. Därefter analyserades de områden som planeras genomgå stora förändringar närmre. Här uppmärksammas utvecklingsmöjligheter och konflikter för ekosystemtjänsterna. Analysen ger ett tydligt underlag för att utveckal stadskärnan till en klimatanpassad och god bebyggd miljö.

adress