Metodutveckling för ekosystemtjänstanalys

Kontakt: Lena Brunsell, 08 525 201 15
Kund: Göteborgsregionens kommunalförbund
År: 2014

 

Göteborgsregionens kommunalförbund fokuserar på att utveckla kunskapen om blå- och grönstrukturen i Göteborgsregionens strukturbild. Som ett led i detta har Ekologigruppen arbetat med metodutveckling för kartläggning av vilka ekosystemtjänster som är relevanta i regionens grönkilar. Syftet med utredningen var att visa om och hur ekosystemtjänstanalys, och kunskaper om kilarna, kan användas i kartläggningar inom samhällsplanering på regional och kommunal nivå. Arbetet genomfördes tillsammans med forskarna Erik Andersson och Stephan Barthel från Stockholm Resilience Center.

Rapporten kan läsas i sin helhet här (pdf).

 

Ekosystemtjänsten pollinering har studerats.

adress