Hållbarhetsprogram för Nordvästra Väsby

Kontakt: Karin Görin, 08 525 201 13
Kund: Upplandsväsby kommun
År: 2012-2013

 

Väsby Sjöstad planerades bli en ny stadsdel med stort fokus på hållbarhet vid Mälarens strand, i Upplands Väsby kommuns västra delar. I samband med att en fördjupad översiktsplan togs fram för området arbetade Ekologigruppen med ett hållbarhetsprogram för den planerade stadsdelen. Hållbarhetsprogrammet skulle styra planering och genomförande av projektet så att viktiga hållbarhetsmål kunde uppnås. V utarbetade

även strategier för att säkra tillgången till rekreationsområden och samtidigt kompensera för förlorade natur- och rekreationsvärden.

adress