Hållbarhetsprogram för Täljöhalvön

Kontakt: Karin Görin, 08 525 201 13
Kund: Täljöhalvöns fastigheter HB
År: 2013-pågående

 

Åkersberga tätort expanderar och utvecklas med flera nya stadsdelar. Ekologigruppen arbetar med ett övergripande hållbarhetsprogram för de nya stadsdelarna på Täljöhalvön sydöst om Åkersberga centrum.

Hållbarhetsprogrammets struktur följer Ekologigruppens metod för hållbarhetsanalys med värderos. Utmaningen ligger i att skapa förutsättningar för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet i en tätort med ett regionalt perifert läge.

Kanalstaden vid Åkersberga.

adress