Hållbarhetsprogram för Näsängen

Kontakt: Krister Sernbo, 08 525 201 14
Kund: Täljöhalvöns fastigheter HB
År: 2013-2015

 

Hållbarhetscoaching i stadsutvecklingsprojekt Näsängen i Åkersberga.

Ekologigruppen tar bl.a. fram ett hållbarhetsprogram till detaljplanen. Hållbarhetsprogrammet innehåller tydliga krav som återspeglas i plankarta, planbeskrivning, gestaltningsprogram och skötselprogram. Målet är att maximera hållbarheten och skapa en attraktiv småstadsmiljö med tät kvartersstruktur. Utvecklingen ska möjliggöra en blandning av lägenheter, småhus och verksamheter och skapa möjligheter till god kollektivtrafik, lokal kommersiell service och skola, samt möjliggöra utveckling av naturvärden och ekosystemtjänster i området.

 

Näsängen

adress