Bubbelrev och pockmarks

Kontakt: Anna Seffel, 08 525 201 06
Kund: Naturvårdsverket
År: 2010


Det marina habitatet Bubbelrev (habitat 1180), lades nyligen till listan på Natura 2000-habitat som Sverige (och övriga EUländer) ska skydda enligt EUs habitatdirektiv. Informationen om habitatet har varit bristfällig och miljöövervakning har saknats.

Ekologigruppen har därför, på uppdrag av Naturvårdsverket, sammanställt en överblick av den befintliga kunskapen om naturtypen (i Sverige och övriga EU) och tagit fram förslag på hur man kan gå vidare med miljöövervakningen. Eftersom arbetet med habitatet bör koordineras mellan EUs medlemsländer har rapporten skrivits på engelska.

adress