Värden för fisk i Täljöviken

Kontakt: Johan Möllegård, 08 525 201 25
Kund: Täljöhalvöns Fastigheter HB
År: 2013

 

Bedömning av förutsättningar för fisk i samband med detaljplanearbete för Täljöviken.

Täljöviken är en stor, grund och vågskyddad havsvik i Österåkers kommun. I anslutning till viken planeras bostadsbebyggelse och anläggande av pir och eventuellt en båthamn. Ekologigruppen inventerade området för att kartlägga dess värden för fiskrekrytering, dels genom kast med Lutherräfsa men även genom dykinventering. En viktig del av uppdraget var att föreslå anpassning av den föreslagna detaljplanen för att minska eventuella negativa konsekvenser.

Täljöviken

Vy över Täljöviken

adress