Marin snorkelinventering Arbottna, Muskö

Kontakt: Johan Möllegård, 08 525 201 25
Kund: Drömgården Fastighetsutveckling AB
År: 2013

 

Naturvärdesbedömning som underlag till strandskyddsdispens.

Arbetet omfattade en översiktlig snorkelinventering och bedömning av naturvärden i en grund havsvik på Muskö. Bottenvegetation och uppväxtmiljö för fisk bedömdes. I viken fanns stor utbredning och många arter av bottenvegetation som är av stor betydelse för fisk, fågel och andra djur. De marina naturvärdena i området bedömdes därför som höga, av regionalt värde.

adress