BIOTOPKARTERING

Biotopkarteringar och naturvärdesbedömningar av vattenmiljöer är ett område som Ekologigruppen och våra samarbetspartners har särskilt stor erfarenhet av. Vi utför biotopkarteringar och kan ta fram naturvärdesbedömningar enligt System Aqua, eller skräddarsyr metoderna efter dina behov. Vår samarbetsparter Jakob Bergengren på länsstyrelsen i Jönköping har medverkat vid utvecklingen av System Aqua och arrangerar regelbundet kurser inom metodiken. Eftersom vi har mycket goda artkunskaper vad gäller naturtyper på land inkluderar vi vid behov även landmiljöerna nära vattnet. På så sätt kan vi ge dig en samlad bedömning av naturvärdena i ett större perspektiv.

Vi arbetar med:

  • Vattendrag
  • Sjöar
  • Grunda havsvikar
Kontakt: Ulrika Hamrén, 08 525 201 20
adress