Marina områden samt Lillträsk, Svartsö

Kontakt: Ulrika Hamrén, 08 525 201 20
Kund: Värmdö kommun
År: 2011


Naturvärdesbedömning som underlag till MKB för detaljplan.

Arbetet omfattade en översiktlig snorkelinventering och bedömning av naturvärden i tre marina grundområden samt en insjö. Bedömningen utgick från metodiken för kommunanpassat system för bedömning av marina naturvärden. Syftet var att ta fram underlag inför MKB för detaljplan för ny bebyggelse i området.

Gädda
adress