Vattenplaner för Sigtuna och Upplands Väsby

Kontakt: Ulrika Hamrén, 08 525 201 20
Kund: Sigtuna och Upplands Väsby kommuner
År: 2011-2012

Vattenplaner som stöd för vattenarbetet och översiktlig kommunal planering.

Ekologigruppen tar tillsammans med Naturvatten i Roslagen AB fram vattenplaner som utgör effektiva verktyg i vattenmiljöfrågor i Upplands Väsby och Sigtuna.

Arbetet är metodutvecklande, åtgärdsinriktat och kunskapshöjande samt underlätta samverkan mellan kommuner och andra sakägare vad gäller regionens vattenmiljöer. I arbetet ingår även att utveckla en åtgärdsdatabas för registrering av planerade och genomförda vatten åtgärder.  Arbetet bygger vidare på erfarenheterna från pilotprojektet Norrviken.

Foto: Naturvatten i Roslagen AB
adress