DAMMAR OCH VÅTMARKER

Ekologigruppen erbjuder planering av dammar och våtmarker, både för rening av dagvatten samt för att stärka och utveckla den biologiska mångfalden och andra ekosystemtjänster knutna till vatten. Vattenekologer, biologer och landskapsarkitekter arbetar tillsammans fram lösningar för vattenmiljöer i såväl urbana som naturlika landskap.

Vi har stor erfarenhet av utformning av anläggningar som gynnar groddjur och vattenlevande organismer och samtidigt är estetiskt tilltalande. Genom vår breda kompetens inom landskapsplanering, gestaltning och ekologi kan vi erbjuda lösningar anpassade till platsens specifika förhållanden och funktion.

Vi arbetar bl.a. med:

  • Dammar för biologisk mångfald
  • Dagvattendammar
  • Inventering och anläggning av våtmarker
Kontakt: Per Collinder, 08 525 201 19
adress